நவீன தையல் தொழிலாளர்கள் சங்கம்

  • English
  • தொலைபேசி: (+91) 93806-01635
  • மின்னஞ்சல்: Mailus@ntta.org.in

நிகழ்வுகள்உறுப்பினர் சேர்க்கும் நிகழ்வுகள்

தாம்பரம் - April 27 , 2019

  • பட்டுச்சேலைகள் வேட்டிகள் மற்றும் பழங்கள் இவர்களுக்கு விநியோகிப்பட்டன
  • அடுத்த ஆண்டிற்கான புலமைப்பரிசில் பட்டியல்கள் எடுக்கப்பட்டன
  • எல்.ஐ.சி.யின் ஆயுட்காப்பீட்டு திட்டத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்து விளக்கப்பட்டது.
  • குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்குதல்
  • ஒரு தையற்கலைஞர் மறைவிற்கு அவரது மகளுக்கு ரூ.30000 நிதிஉதவி வழங்கப்பட்டது