நவீன தையல் தொழிலாளர்கள் சங்கம்

  • English
  • தொலைபேசி: (+91) 93806-01635
  • மின்னஞ்சல்: Mailus@ntta.org.in

நன்கொடையாளர்கள்

நன்கொடையாளர்கள்

SlNo Donated Amount Donor Name
1 Rs - 50108/- S. Swarnalatha Subramanyam
2 Rs - 3500/- Kavin Enterprises
3 Rs - 5000/- Dhanalakshmi
4 Rs - 3000/- A.Bal Raj
5 Rs - 1000/- P.K.Sankaraperumal
6 Rs - 501/- s.k.perumal